Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Từ: III.II Từ vựng

CHƯƠNG III – TỪ III. II. TỪ VỰNG Từ vựng cơ bản và từ vựng không cơ bản Những từ đóng vai trò hạt nhân trong kho từ vựng của một ngôn ngữ gọi là từ vựng cơ bản. Đặc điểm của từ vựng cơ bản là có sức sống lâu dài, có khả năng sinh … Đọc tiếp