Truyện Kiều bản dịch tiếng Tày – Lời giới thiệu

Chúng tôi đã từ lâu mong muốn được số hóa nội dung bản dịch Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Tày của tác giả Thân Văn Lư (1908-1990) – Người từng giữ vị trí Trưởng phòng chữ Tày, Nùng khu tự trị Việt Bắc. Hôm nay 11/06/2022, do có được bản … Đọc tiếp