Truyện Kiều tiếng Tày 0001 – 0040

Ban biên tập trân trọng bổ sung thêm một bản dịch Tày ngữ của Truyện Kiều, một tác phẩm thơ văn nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du.  ——————— Pác pi giú chang t’ởi gần rà Tài wạ mỉnh khẻo là xung khắc Trải quá vày dản hát piến wằng Nải ngậy lẻ nải … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 3

Slương điếp pì noọng! Bài viết của Ban biên tập Tiengtay.com sẽ tiếp tục thực hiện việc tập hợp Tày ngữ theo hướng phong phú nội dung. Cung cấp cái nhìn toàn diện về các sinh hoạt cuộc sống, vốn ngôn ngữ văn hóa cổ. Hiện đại hóa tiếng Tày là mục tiêu lâu dài … Đọc tiếp