Thông báo: Về việc xây dựng website ngôn ngữ Tày

Ngày 25/05/2020 chúng tôi chính thức mở website thử nghiệm về việc nghiên cứu phục hồi lại hệ thống chữ viết và chuẩn hóa ngôn ngữ Tày.

Rất mong được cộng đồng những người đang sử dụng tiếng Tày ủng hộ, đóng góp ý kiến, tài liệu để nội dung ngày càng phong phú và chính xác

Trân trọng cảm ơn!

A lản