Term:Khẩu

Khẩu
(lúa)
Khẩu rẩy ~~ Lúa nương
khẩu ~~ Ruộng lúa
(thóc)
Thac khẩu ~~ Phơi thóc
Xay khẩu ~~ Xay thóc
(gạo)
Tăm khẩu ~~ Giã gạo
(cơm)
Kin khẩu ~~ Ăn cơm
Hung khẩu ~~ Nấu cơm
Khẩu mỏ, cỏ táng rườn ~~ Ăn cơm nhà nọ, kháo chuyện nhà kia