Term:Le

Le

Pỉ le noọng ~~ Anh em.

Mẻ lục slao heng đây le dưởng mjạc ~~ Cô gái giọng hay xinh đẹp.

Tỉnh le ngòi khỏi hêt ~~ Nghe xem tôi làm.

Tua vài le tua lẻ tua liệng cúa cần hêt ~~ Con trâu con vật nuôi của người nông dân.