Term:Lụp lảu

Lụp lảu
(vuốt ve)
Lụp lảu tua mèo ~~ Vuốt ve con mèo.
(chăm sóc)
Lụp lảu kỉ co phjăc ~~ Chăm sóc mấy cây rau.