Từ điển tra cứu Tày ngữ

TỪ ĐIỂN TÀY NGỮ

Kính chào quý độc giả, người sử dụng Tày ngữ. 

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc và sử dụng các nghiên cứu cụ thể.

Chúng tôi đã điều chỉnh bộ TỪ ĐIỂN TÀY NGỮ trọn vẹn hơn. Đặc điểm của tiếng Tày hiện tại được ghi chép theo chữ hiện nay cũng được bổ sung để tra cứu cho thật tiện lợi.

Chức năng chính:

  • Tra cứu theo Unicode
  • Mô tả trực quan bằng hình ảnh gợI nhớ
  • Từ điển sử dụng được La tinh hóa

Để sử dụng chức năng nâng cao vui lòng gửi email về [email protected]

Trân trọng./