Loọng khoăn – Gọi vía

LOỌNG KHOĂN Gọi vía  Sưu tầm: Hoàng Tương Lai Tày ngữ: À ơ ơ ờ ờ ời ời ời… Then tốc cón rúng lường Then tốc lăng rúng chỏi. Sjip cần thâng lườn sjay lườn chướng. Sjinh thâng tính sjam sjai, Tính noọng tính tài khoăn lặp mính… Khoăn chang tồng chang nà, Khoăn nưa … Đọc tiếp