Vẻ tỉ tò đin hây – Vẽ bản đồ quê tôi

Dưới đây là bài thơ trích từ tuyển tập của nhà thơ Mã Thế Vĩnh

—————————————

Ngòa dìn păy slon địa lí

Thày giáo cạ vẻ tỉ tò

Vẻ đin hây pì Phja Giang slung cải

Tàng tàu Đồng Đăng pjót Thủ đô

Vẻ đay pjoòi huốt tồng mội tỉ

Vẻ tằng búng lằu dỉ bắn thâng

Vẻ tằng lai không lằu xằng chắc

Páy hăn rọ lai slắc đen khao

Bởi pằy tha lằu tồng tha boót

Bắn mì Đảng hẩư mác tha khan!

 

Nạy dỏm khửn “bảng đăm” hăn quảng

Hăn mác chác chặp chặy đoỏng đông

Hăn nà tổng pắn foòng kheo xíc

Hăn slín tẳng tò vắc mừ căn

Cáp chình nhỉ noỏc thôn khẩu phố

Hẩư đén điện rủng nả mội ông

Hẩư rườn rườn ngọa đeng sình phớc

Ngầu ỉnh nặm hất slớng tẩư bân

Pất sáy chang xum bom slẻ píc

Vằn sân sooi mảy mác khoót ăn

Kẻng Hợp tác phja fèn toỏng fạ

Vằn fằy khả phử moóc sleng slău…

“Khai thiên lập địa” nầư hăn quá!

“Mò phớc vài đeng” khớc pận vằn

Chang “tỉ tò” hả pi tẳng có

Cần, máy nảo njểt cáp heng sluông

Chầm tằng tỉ phuông vằn vằn táng

Pjến khoái tồng tỉ tỏ đin hây…

Sloong mừ nắt vẻ slim hôn hỉ

Toói tha dỏm pắc pí xẩư quăy

Hăn thiên tỉ Lạng Sơn tuối mấư

Tằng miền Bắc khỉn khái quang vinh!

———————————————-

Bản dịch tiếng Việt:

Hôm qua tôi học địa lý

Thầy giáo vẽ bản đồ

Vẽ quê tôi có Mẫu Sơn nghìn thước

Đường sắt Đồng Đăng thước bốn về Thủ đô

Vẽ cho giống, tay tô đậm nét

Vẽ những nơi tôi không hề biết

Vẽ những vùng tôi chưa hề trông

Trắng, đỏ, xanh… lòng tôi chưa phân rõ

Bởi trước kia bóng tối đã ăn mòn

Đời tôi chưa có mắt tiên của Đảng!

 

Hôm nay hai mắt nhìn trên bảng

Thấy rừng hồi san sát chen cây

Thấy đồng xanh lúa lay sóng biển

Thấy đồng quang cột điện dang tay

Bắt tình cảm đó đây khỏi nhớ

Bắt đèn điện thay thế sao xa

Thấy bản trong sân nhà lát mới

Ngói đỏ tươi bên suối soi mình

Thấy vịt đàn trong hố bom đuổi cá

Thấy xuân về hối hả trên cây

Kẻng vang hồi rừng lay núi chuyển

Giục mây đi mây quyện khói bay

Ngàn năm ơi – Trâu cỏ không có tiếng

Ngày hôm nay trâu sắt cười vang

Mở tốc độ trên bản đồ 5 năm xây dựng

Thấy tương lai về xã hội với lời ca

Đó là bản đồ quê hương đổi mới!

Hôm nay tôi vẽ với lòng phấn khởi

Với đôi mắt sáng khắc niềm tin

Với đôi chân từng bước tiến lên

Với cả đời tôi một lòng tất thắng

 

Xứ Lạng, Xuân 1961 

Mã Thế Vinh