Shon chin giú – Gia đình sum họp

Dưới mái nhà mọi người quây quần, những dịp lễ, tế, giỗ chạp. Thật sự là một khung cảnh hạnh phúc. Cuốn sách nhỏ SHON CHIN GIÚ tuy chỉ là những câu chuyện ngắn mang tính giáo dục, nhưng là một bức tranh lớn về nếp sống, nếp sinh hoạt của cả một dân tộc. … Đọc tiếp