Nèn chiêng là một bản đại trường ca

Tết Tày là một bản đại trường ca xanh rờn đã đi cùng năm tháng. Tết Tày sống mãi với thời gian và người dân bản xứ nơi này. Tết người Tày đã có từ thời hòn đá biết đứng, hòn đất biết ngồi. Bản trường ca tết Tày có nhiều chương đoạn. Mỗi chương … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 1

Đây là sưu tập từ bài viết: Bản trường ca Tết Tày – Một bài viết nhỏ, nhưng rất chân thật về nếp sống của người Tày. Ban biên tập xin tổng hợp một số nội dung Nèn ~~ Tết Nèn chiêng ~~ Tết Nguyên đán Kin nèn ~~ Ăn Tết Slổng làu chau ké … Đọc tiếp