Shon chin giú – Tính làm liều

TỈNH HAY NẮU, HAY HẾT LẠI.

Lúc tầư lầu cảng mòn lăng, lự hết tèo lăng lầu giá đảy phát shính, hết lại. Hết lại lừm lẹo tajo-lỵ, mì lúc tejo shinh oóc hết coàng thêm.

Tuyện – Tại hết lại chắng tầư mèng thương đát (đót).

00000-sach-hoc-tieng-tay

Đinh mejn tua mèng thương đát.

Đinh oóc chang shuôn pây lỉn hăn giú chang co mạy mì đuôc bióc miajc, pển pây íp au, she khẩu đăng sứp. Nắm ngơj cạ giú chang bióc mì tua mèng thương te đát (a) khẩu càng, giá te bên pây.

Đinh phát shính tẹp khả tua mèng thương. Hăn mì rằng mèng giú sẩư tij (b) mêjn, te liền căm hin bẳn khẩu chính chang lằng, xá mèng bên oóc mà pâu đát hò Đinh tằng nả câư thuổn. Cujng tại shính khửn chắng pền đảy chếp.

CẰM THAM:

  • Đinh hăn giú chang búa mạy mì lăng mòn?
  • Lúc te tầư tua mèng thương đát te hết lừ?
  • Lúc Đinh căm hin bẳng khẩu lằng mèng pây te mejn pền lừ?

CẰM NEO:

  • (a) chót – (b) tij mêjn = tij nận.

LƯỢC DỊCH

Chúng tôi lược dịch bài này cho quý độc giả tham khảo.

TÍNH LÀM LIỀU

Khi nào mình nói điều gì, rồi làm đừng để cáu giận, làm liều. Làm liều quên hết đạo lý, có lúc còn phát sinh thêm phiền phức.

Đinh ra giữa vườn chơi thấy trên cây có hoa đẹp, chạy tới định ngắt. Không ngờ rằng, trong hoa có chú ong, nó đốt cho một cái rồi bay đi.

Đinh phát cáu, đuổi giết con ong. Lại thấy tổ ong ngay đó, nó liền cầm đá ném giữa tổ, đàn ong bay ra bâu đốt khắp mặt. Cũng vì nóng giận mà bị đốt đau.

Ban biên tập Tiengtay.com