Shon chin giú – Tính làm liều

TỈNH HAY NẮU, HAY HẾT LẠI. Lúc tầư lầu cảng mòn lăng, lự hết tèo lăng lầu giá đảy phát shính, hết lại. Hết lại lừm lẹo tajo-lỵ, mì lúc tejo shinh oóc hết coàng thêm. Tuyện – Tại hết lại chắng tầư mèng thương đát (đót). Đinh mejn tua mèng thương đát. Đinh oóc … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính ghen

TỈNH GHEN Lầu nắm pền ghen đuổi cần tầư, nắm pền she toọng hết hại cần tầư shắc pày. Tuyện – Tua đếc hay ghen. Hò Mạo ghen tua noọng te. Mạo hăn mẹ oóc điếp tua noọng te hơn te, te mì toọng ghen. Mej oóc chắc ý chắng loọng mà cạ: “Noọng te … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính hay chế nhạo

TỈNH HAY TÁU CẦN Lầu nắm pền táu cần. Lúc tầư lầu châjp cần mắc phiểjc nắm đây, lầu lèo tham khắm, xa cách pang choji cần. Pện nẩy chắng chưj cạ tua cần đây. Tuyện – Tua đếc hay táu cần (chế nhạo) Đinh khua Giáp – Bai pij noọng pằng dặu khua Đinh … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính hay nói xấu người khác

TỈNH HAY P’UỐI XẨU CẦN Au tuyện cúa cần mà p’uối hết hẩư cần mất tha nả (danh giá) lej toọng nắm đây, nắm chắc shưởng. Lầu nắm (a) pền cảng xẩu hẩư cần tầư. Tuyện – Tua đếc hay p’uối xẩư cần . Ông Mậu cảng tuyện cá Bính Mì vằn giú lườn ông … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính lừa dối

TỈNH P’UỐI PIÀNG P’uối piàng lej tua cần nẳm (nghị) tàng nẩy, pác cảng tàng đai (ứn) lầu nắm pền p’uối piàng. P’uối piàng lej tỉnh loá (a) nhất. Tuyện – Tua đếc p’uối piàng. Vằng Ất vởjt vèo khửn cạ phầy mẩy lườn. Hò Ất lujc cần khai hàng nặm giú tềnh đê. Te … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính khoe khoang

TỈNH KHOE KHOANG Bại cần hay khoe khoang, táng hăn đang te đây, lej nắm mì kỷ lai cần ái, cần hâư cujng khinh. Tua đếc khăjn đang te. Bại chủng bạn tả Dần táng giặng giú cần toojc. Dần lujc ông Bá lườn chầu, mì vằn Dần nujng shửa khoá đây khẩu, chắng oóc … Đọc tiếp