Shon chin giú – Tính độc ác

Đây là loạt bài cuối cùng trong cuốn Shon chin giú – Pan đồng ẩu (Học ăn ở – Lớp nhi đồng)

Ban biên tập Tiếng Tày chúng tôi đã đăng tải và số hoá toàn bộ, rất hi vọng rằng tài liệu vỡ lòng này sẽ đem lại cái nhìn về các cách dạy trẻ em của dân tộc Tày Nùng thế kỷ trước, thật sự rất gần gũi, giản dị nhưng lại là những bài học cuộc sống sâu sắc. Những mong chương trình đào tạo về tiếng Tày Nùng trong thời gian tới có thêm nhiều tài liệu hay nữa được công bố. 

Hà Nội – 07/11/2022 – Ban biên tập Tiengtay.com

TỈNH ĐỘC-ÁC (SHIM TOOJC)

Cần độc-ác lej cần hâư cujng ghẻt nhằng eng độc-ác, cải mà pền cần bất nhân.

Tuyện – Tua đếc độc ác.

Shấy giảo đá Cuý.

Hò Cuý là tua cần toojc ác, liêju vạ cần hâư te cujng xa tàng hết hại cần. Mì vằn giú chang tướng shư, te ău pít (bút) cúa hò Nhân năjng sảng te, mà pắc khẩu pàn pây, hết hảư pác bút kho lejo, thâng lúc poj shấy cạ viểt (shẻ) ảm tả, hò Nhân căm bút hăn pác bút vaji, nắm lụ (a) hết lừ, năjng giú hảy.

Cón poj shấy đạ hăn hò Cuý ke bút, caj này chắng thiên caj bút của Nhân, loọng hò Cuý khửn pây đá, p’ạt tejo au pác bút đai hẩư hò Nhân viểt.

CẰM THAM:

  • Hò Cuý mì tỉnh lăng mòn?
  • Te ău bút cúa Nhân pây hết lăng?
  • Shấy giảo đá Cuý hết lừ?

CĂM P’UỐI:

  • Giú hiến châjp hiến, giú ác châjp ác.

CẰM NEO:

  • (a) lụ, shụ.