Truyện Kiều tiếng Tày 0085 – 0164

BẢN TIẾNG TÀY: Bân vạ răng bất bình điên đảo Hẩư hoằn xuân kẻm đáo mỏn phai Nhằng slổng hất mjà đai thiên hạ Khéo thai lồng phua mả bấu mì! Rầư đạ nhỉn hất mjề sắc lúc Rầư là gần sliết lủc tham hồng Đạ bấu sắc gần thâng giương giử Sặn nẩy xo … Đọc tiếp

Truyện Kiều tiếng Tày 0001 – 0040

Ban biên tập trân trọng bổ sung thêm một bản dịch Tày ngữ của Truyện Kiều, một tác phẩm thơ văn nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du.  ——————— Pác pi giú chang t’ởi gần rà Tài wạ mỉnh khẻo là xung khắc Trải quá vày dản hát piến wằng Nải ngậy lẻ nải … Đọc tiếp