Truyện Kiều tiếng Tày 0001 – 0040

Ban biên tập trân trọng bổ sung thêm một bản dịch Tày ngữ của Truyện Kiều, một tác phẩm thơ văn nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du.  ——————— Pác pi giú chang t’ởi gần rà Tài wạ mỉnh khẻo là xung khắc Trải quá vày dản hát piến wằng Nải ngậy lẻ nải … Đọc tiếp