Truyện Kiều tiếng Tày 0041 – 0084

Đây là đoạn dịch dịp lễ tảo mộ và tiết thanh minh tháng 3, Thuý Kiều gặp mộ Đạm Tiên và nghe câu chuyện, rồi xót thương cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh! Về phần biên dịch chúng tôi ghi là khá tỉ mỉ, tuy nhiên vẫn có thấy phần lệch về cấu trúc câu. Ở phần đối chiếu chỉ có 46 câu. Nhưng phần biên dịch có 47 câu. Những điểm này, khi có thời gian đối chiếu tỉ mỉ chúng tôi hi vọng sẽ có dịp điều chỉnh. Trên tinh thần tôn trọng nguyên tác, tôn trọng những điểm sáng tạo trong ca từ của từng bản dịch. Mong muốn được độc giả đón nhận và chỉ bảo thêm. Trân trọng.

————————–

Wằn xuân ẻn goạng kẻo khoáy khoang

Thiều quang cầu, này đang khảm xôc

Nhả ón khiêu tẳm côc vạ khiêu

Cáng lì mai bjoóc khao kỉ nậu

Tiêt thanh minh đúng khảu bươn slam

Lễ sại mạ, hội gàm t’ềnh nhả.

Xẩư quây nhộn tha nả yến anh

Vỉ noọng sắm bộ hành oóc liểu

Slao đây báo mjảc kẻo rân ra

Mạ xe, gần nhộn na rì roảt

Cuổn cúc kẻo bấu khát khửn pù

Hoằn hương vảng tỏa mù khóp khéo

Tha wằn dại khảm kéo mừa Tây

Vỉ noọng dùa căn quay mừa đuổi

Gàm rèo liểp gằn khuổi eng eng

Dồm phong cảnh hữu tình lai nọi

Lầy nặm luây đỏi đỏi uổn queng

Thang hát mì cấu eng cái khảm

Vò tôm nhả lương phiám xảng t’àng

Vần vò mạ tả hoang bấu xá

Kiều hăn môc slẩy bá liện xam:

Tiết thanh minh bươn slam t’ải nhám

Răng nẩy goẹng hương vảng vện nò?

Vương Quan dẳng nhò gò kể lể:

Nàng Đạm Tiên vửa đía ca nhi

Mì tài sắc muổt slì t’ồn tiểng

Noỏc tu khéc roạn liển xôn xao

Kiếp hồng nhan đây slao mỉnh tẩn

Đảy vioỏng xuân đạ cấn vỉac pây

Mì gần khéc phương quây nhìn tiểng

Chăc tin liện bả biếng mà xa

Lừa tình ngám vừa mà thâng chốn

Mỉnh ca nhi đạ thuổn bấu hăn!

Sluổm nàng goẹng lầng lầng piaấu khoáng

Ròi xe mạ búng báng t’ầu gầy

Hảy thán thở xẩư quây khôn xiết

Khẻo vô duyên nảo niểt wạ hây!

Duyên đú đạ bấu may là giá

Cuổn ước ao sle thả duyên lăng

Liện sắm sửa lễ tang đo lẹ

Vò tôm đeng sle kẹ nhả hoa

Trả đăm rủng pây mà lai mự

Mạ bấu chủa rầư giử rầư giương?

Kiều t’ỉnh chuyện chếp slương slim slẩy

Nặm tha luây dẳc dạy thở than.

Chếp đát t’ởi hồng nhan mỉnh tẩn

Chung thuổn t’ằng sổ phận mẻ nhình! (câu 87)

——————-

BẢN DỊCH ĐỐI CHIẾU:

Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Thanh minh, trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

Dập dìu tài tử giai nhân,

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.

Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

Bước lần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh

Nao nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Sè sè nấm đất bên đường,

Dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh,

Rằng: Sao trong tiết Thanh minh,

Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?

Vương Quan mới dẫn gần xa:

Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi

Nổi danh tài sắc một thì,

Xôn xao ngoài cửa, hiếm gì yến anh.

Phận hồng nhan có mong manh,

Nửa chừng xuân, thoắt gẫy cành thiên hương

Có người khách ở viễn phương,

Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi

Thuyền tình vừa ghé đến nơi,

Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ!

Buồng không lạnh ngắt như tờ,

Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh

Khóc than khôn xiết sự tình,

Khéo vô duyên bấy là mình với ta.

Đã không duyên trước chăng mà,

Thì chi chút ước gọi là duyên sau.

Sắm sanh nếp tử, xe châu,

Vùi nông một nấm, mặc dầu cỏ hoa.

Trải bao thỏ lặn, ác tà,

Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!

Lòng đâu sẵn món thương tâm

Thoạt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa:

Đau đớn thay, phận đàn bà!

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. (Câu 84)

(Câu 41 – 84)

Nguyên tác: Đại thi hào Nguyễn Du

Dịch tiếng Tày: Tác giả Thân Văn Lư