Shon chin giú – Thật thà với thầy cô

LÈO THẬT THÀ ĐUỔI POJ SHẤY

Lúc hâư lầu cujng lèo p’uối thật đuổi poj shấy. Sải cạ hết caj lăng mòn xá lầu lèo cảng ngay. P’uối piàng lej sẩu, lầu nắm pền p’uối.

Tuyện – Cần lujc hạc lao shấy.

bai-hoc---sach-hoc-tieng-tay-nung

Sáu hết tốc hộp bút

Poj shấy đang shí viểt bài nưa bảng, kỷ cần lujc hạc giú tẩư khua khúc khích, poj shấy ngoajc nả mà tham:

“Vằng tầư ke (a) giú tỉ?”

Bại lujc hạc năjng im nắm mì cần tầư cảng lăng mòn chạy. Tốc lăng hăn vằng Sắu tứn giặng (b) thưa đuổi poj shấy:

“Lujc nhợ mừ tức tốc hộp bút, so shấy tha hẩư lujc”

Poj shấy cạ:

“Giú chang lởp ke pện nẩy lej mì choji (lội) đảng lẹ mejn p’ạt, tọ mầng đạ thủ thật giá, le câu tha hẩư. Tứ nẩy pây năm ke nớ.”

THAM

  • Poj shấy hết lăng?
  • Giú chang tướng mì caj lăng mòn mòng?
  • Poj shấy tham lăng mòn?
  • Sắu cạ pền lừ?
  • Poj shấy cạ Sáu pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Cổ hết lej đảy.

CẰM NEO:

  • (a) phặn; sảo  (b) tứn dưng