Shon chin giú – Nghe lời thầy cô

LÈO TIJNH CẰM POJ SHẤY

Poj shấy shon tạy lầu là ái hẩư lầu đảy đây, đảy coai coẳn, chắc mọi tàng. Lầu lèo tijnh cằm shấy shon cạ.

Tuyện – Cần lujc hạc tijnh cằm.

Poj shấy đá cá Thu.

Thu mì tỉnh nòn shoai. Poj mej oóc chiều Thu, tại Thu lujc toọc, bố đi đá Thu tàng lăng. Mì cần cảng thâng xu shấy giảo chắc, mì pằy nấng shấy chắng cạ Thu:

“Tứn shoai là nểt (a) lóa, mầng tứn shoai, pây shon shư chậm (b). Thì giờ phấn mầng, tẻo hết ngăn trở (c) tằng phijểc shon shư cúa bại pằng dậu mầng thêm.

Tứ nẩy mầng lèo shon tứn chăụ chắng pền.”

Tứ pằy tỉ mà nâư hâư Thu cujng tứn chặu, pây thâng lườn tướng cón giờ shon. Thu lej cần lujc hạc chắc tijnh cằm shấy.

THAM:

  • Thu mì tỉnh lăng mòn?
  • Tại pền lừ poj mej te (d) nắm đá te?
  • Shấy giảo cạ Thu pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Lujc hạc lèo tijnh cằm poj shấy tạy, lèo tối tijnh nểt chin giú chắng pền.

CẰM NEO:

  • (a) sẩu (b) chi (c) tôc (d) mìn.