Shon chin giú – Biết ơn thầy cô

LÈO CHẮC ƠN POJ SHẤY

Shấy tạy shư cujng bặng poj mej thẩu. Poj mej thẩu mì công sheng, mì công khun liệng. Shấy mì công shon cạ lầu lèo chắc ơn poj shấy bặng chắc ơn poj mej.

Tuyện – Chắc ơn poj shấy.

học tiếng tày nùng

Lujc hạc mừng pi mấư poj shấy

Tục lầu pửa còn thâng vằn tểt (a) lej lujc hạc lèo pây chầư tểt shấy. Nắm chưj cạ lúc nhằng đang shí shon chắng (b) chầư, lúc nắm shon giá, mì pày hết pền danh phận giá, cujng nhằng chắc ơn poj shấy. Lujc hạc tọng poj shấy bặng poj mej oóc. Poj shấy thai (c) lujc hạc lèo nhang p’i hẩư, lèo chường ngòi tij (d) mả, thâng vằn giộ lèo tăjt lèo củng hẩư.

An tujc cúa lầu pưja (e) cón tọng shấy pện nẩy.

THAM:

  • Pưja cón vằn tểt vằn nèn lujc hạc hết lăng mòn?
  • Bại cần nắm shon giá, nhằng lèo pện tỉ bấu?
  • Lúc poj shấy thai lej lujc hạc hết lăng mòn hẩư ?

CẰM P’UỐI:

  • Nắm mì shấy tổ mầng hết đảy pền.

CẰM NEO: 

  • (a) vằn nèn – (b) chắng sưj (c) hai (d) tij mả = tij phằn (e) mửja cón; tốc cón.