Shon chin giú – Thật thà với thầy cô

LÈO THẬT THÀ ĐUỔI POJ SHẤY Lúc hâư lầu cujng lèo p’uối thật đuổi poj shấy. Sải cạ hết caj lăng mòn xá lầu lèo cảng ngay. P’uối piàng lej sẩu, lầu nắm pền p’uối. Tuyện – Cần lujc hạc lao shấy. Sáu hết tốc hộp bút Poj shấy đang shí viểt bài nưa bảng, … Đọc tiếp