Shon chin giú – Tính ghen

TỈNH GHEN Lầu nắm pền ghen đuổi cần tầư, nắm pền she toọng hết hại cần tầư shắc pày. Tuyện – Tua đếc hay ghen. Hò Mạo ghen tua noọng te. Mạo hăn mẹ oóc điếp tua noọng te hơn te, te mì toọng ghen. Mej oóc chắc ý chắng loọng mà cạ: “Noọng te … Đọc tiếp

Shon chin giú – Thật thà với thầy cô

LÈO THẬT THÀ ĐUỔI POJ SHẤY Lúc hâư lầu cujng lèo p’uối thật đuổi poj shấy. Sải cạ hết caj lăng mòn xá lầu lèo cảng ngay. P’uối piàng lej sẩu, lầu nắm pền p’uối. Tuyện – Cần lujc hạc lao shấy. Sáu hết tốc hộp bút Poj shấy đang shí viểt bài nưa bảng, … Đọc tiếp