Shon chin giú – Bổn phận đối với gia tộc

Ban biên tập chúng tôi, xuất bản lại cuốn Shon chin giú (Slon kin dú) – Tức sách học về văn hóa sống, ăn ở, đối xử – Nha Đông Chính Học Pháp – Xuất bản năm 1937. Đây là chuyên đề tập hợp các tài liệu trước cách mạng đã xuất bản về tiếng Tày, là một phần tư liệu hỗ trợ cho việc học tập nghiên cứu cho người yêu mến ngôn ngữ Tày Nùng.

Ở phần các bài chúng tôi sẽ bổ sung thêm phần lược dịch cho những người mới tiếp xúc tiện đối chiếu đầy đủ.

CHƯƠNG TẢI ẾT: BỔN (a) PHẬN TÓI ĐUỔI GIA TỘC

GIA TỘC

Cần hâư (1) cujng mì gia tộc, nghịa là pú gija, poj oóc, mej oóc, lùng, pả, ao, a, pij nhình, pij chài, noọng ao, noọng a. Lầu (b) cải khửn đảy coai, shon tập đảy pền cần, cujng pằng mừa gia tộc.

Tuyện – Gia tộc

sách học tiếng tày - bổn phận đối với gia tộc

Poj, mej lujc, lan

Lườn khỏi mì pú, gija, poj oóc, mej oóc, pij nhình, pij chài, noọng ao, noọng a. Poj oóc khỏi hết phijêc liệng (c) lườn, mej oóc khỏi ngòi phijểc lườn, khun liệng shon cạ boong khỏi chin giú. Boong khỏi lúc hâư cujng mì nết na, shon cạ ngaji, she hẩư pú, gija, poj, mej oóc đảy vui toọng (2).

Kẻ lẹo tằng cần đâng (3) họ lej nhằng mì bảc, ao, a, khủ, mử, naj, pij nhình, pij chài, pij lùa, noọng ao, noọng a, bại cần nẩy cụng tó lưởt lài đuổi khỏi.

THAM:

  • Lườn cá mì cần hâư lai?
  • Poj oóc hết phijêc lăng?
  • Mej oóc hết phijêc lăng?
  • Bại pij chài hết phijêc lăng?
  • Đâng họ nhằng mì cần hâư lai?

Cằm p’uối: Lujc mì poj bặng lườn mì nóc.

Cằm neo:

  • (1) tầư, nầư, lầư (2) mốc (3) đẩu
  • (a) pổn phăjn (b) lầu shầu (c) ngòi