Phuối vằn phuối cừn – Phần 1

Đây là sưu tập từ bài viết: Bản trường ca Tết Tày – Một bài viết nhỏ, nhưng rất chân thật về nếp sống của người Tày. Ban biên tập xin tổng hợp một số nội dung


 1. Nèn ~~ Tết
 2. Nèn chiêng ~~ Tết Nguyên đán
 3. Kin nèn ~~ Ăn Tết
 4. Slổng làu chau ké ~~ Sống lâu trăm tuổi.
 5. Lan kin lèng xằng ~~ Cháu ăn sáng chưa?
 6. Khú kin ngài xằng  ~~ Chú ăn trưa chưa?
 7. Dả kin pjầu xằng ~~ Bà ăn tối chưa
 8. Mu ót ~~ Lợp ỷ (tên một giống lợn mõm ngắn)
 9. Mu sláy ~~ Lợn bột
 10. Pỏ phầy ~~ Bố lửa
 11. Mẻ nặm ~~ Mẹ nước
 12. Mẻ khẩu ~~ Mẹ gạo
 13. Nựa lảp ~~ Thịt hun khói (treo giánh bếp củi lửa)
 14. Hém ~~ Mẻ chua
 15. Phúng xàng ~~ Lạp xường
 16. Xin thang ~~ Canh thịt ba chỉ (từ này chưa chuẩn mực)
 17. Pẻng lăng goòng ~~ Bánh sấm (bánh dùng cúng thần sấm), bánh chưng lưng gù
 18. Dả Dzỉn ~~ Bà Dà Dìn: Bà tiên bảo vệ giấc ngủ trẻ con, đây là tên được dùng đặc biệt phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng của người Tày.

nèn chiêng