Shon chin giú – Gia đình sum họp

Dưới mái nhà mọi người quây quần, những dịp lễ, tế, giỗ chạp. Thật sự là một khung cảnh hạnh phúc. Cuốn sách nhỏ SHON CHIN GIÚ tuy chỉ là những câu chuyện ngắn mang tính giáo dục, nhưng là một bức tranh lớn về nếp sống, nếp sinh hoạt của cả một dân tộc. Ban biên tập chúng tôi chân trọng ghi lại. Mặc dù có nhiều lỗi về chính tả cần điều chỉnh, hoặc thuộc về vốn từ phải mượn để tả cho văn hợp nhất. Những lỗi đó không đáng kể, trong những bài biên tập tới đây, sau quá trình tập hợp tài liệu, chúng tôi hi vọng sẽ đưa đến cộng đồng người sử dụng Tày ngữ các câu chuyện thú vị hơn.

Trân trọng./


ĐÂNG LƯỜN PIỌM CĂN

Bại vằn pú, giaj, poj, mej, pij chài, noọng ao, pij nhình, noọng a, noọng naj, lùng, pả, ao, a, khủ, mử, lucj, lan, pij noọng piọm căn đo lej bại vằn vui hơn lẹo. Ăn cảnh lườn cần hâư, cần ké, cần ón, cuây sấư đảy tom piọm căn thật là shung (a) shưởng lai.

Tuyện – Lườn nấng piọm căn đo

học tiếng tày

Cần đâng lườn piọm căn

Xuân chắng pây thi độ bằng tiểu học Pháp – Việt mà lườn chaji hè. Pú, giaj, poj, mej, pij noọng tỏn răjp phằng phầư lai. Họ hàng, pij noọng chắc cạ Xuân mà lườn, chùa căn mà lỉn chồm. Phấn Xuân pây giú shảng kỷ bươn, này đảy mà hăn nả poj, mej, họ hàng, chang toọng cujng phằng (b) lai.

  • THAM
  • Xuân thi (c) độ mà lườn hết lăng?
  • Poj, mej, pij noọng họ hàng pền lừ?
  • Xuân phằng pền lừ?

CẰM P’UỐI

  • Bố mì lăng vui tày chang lườn piọm căn đo mội cần.

CẰM NEO

  • (a) huôn hỉ (b) soojng  (c) khảo chúng; thi chúng.

DỊCH NGHĨA:

GIA ĐÌNH SUM HỌP

Những ngày ông, bà, bố, mẹ , anh trai, em chú, chị gái, em gái, em dì, bác, bá, chú, cô, cậu, mợ, con, cháu, anh em sum họp đầy đủ là vui hơn hết. Cảnh nhà ai già trẻ, gần xa được sum họp thật hạnh phúc.

Xuân mới thi đỗ tiểu học Pháp Việt, về nhà nghỉ hè. Ông, bà, bố, mẹ mừng lắm. Họ hàng anh em biết Xuân về nhà, rủ nhau đến chơi. Phần Xuân đi ở dưới tỉnh mấy tháng, giờ được về gặp bố mẹ, họ hàng, bụng hớn hở lắm.