Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Các loại từ: V.IX Thán từ

CHƯƠNG V: CÁC LOẠI TỪ V.IX THÁN TỪ Thán từ là loại từ dùng làm tín hiệu của những tình cảm khác nhau. Trong câu, thán từ không phụ thuộc vào phần nào cả, mà đứng độc lập. Nó có thể một mình tạo thành câu đặc biệt. Sau đây là một số thán từ … Đọc tiếp