Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Các loại từ: V.IX Thán từ

CHƯƠNG V: CÁC LOẠI TỪ V.IX THÁN TỪ Thán từ là loại từ dùng làm tín hiệu của những tình cảm khác nhau. Trong câu, thán từ không phụ thuộc vào phần nào cả, mà đứng độc lập. Nó có thể một mình tạo thành câu đặc biệt. Sau đây là một số thán từ … Đọc tiếp

Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Câu: IV.II Câu đặc biệt

CHƯƠNG IV: CÂU IV.II CÂU ĐẶC BIỆT Câu đặc biệt là loại câu không thể chia ra được chủ ngữ và vị ngữ. Thí dụ: Phân (mưa) Chử! (phải!) Đây lai! (đẹp quá) Như trên đã nói, câu đặc biệt không thông dụng. Người ta chỉ dùng nó trong một số trường hợp nhất định, … Đọc tiếp