Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Câu: IV.III Câu chia theo mục đích nói năng

CHƯƠNG IV: CÂU IV.III CÁC LOẠI CÂU CHIA THEO MỤC ĐÍCH NÓI NĂNG Mục đích chung của câu là thông báo một ý nghĩ, một tình cảm, một thông báo. Nhưng căn cứ vào mục đích cụ thể trong khi nói năng, chúng ta có thể chia câu thành mấy loại sau: Câu kể, Câu … Đọc tiếp