Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Các loại từ: V.II Động từ

CHƯƠNG V: CÁC LOẠI TỪ V.II ĐỘNG TỪ II.1 ĐỊNH NGHĨA Động từ là những từ biểu thị các hoạt động (động tác, hành vi, biến hóa), và trạng thái của sự vật, có đặc điểm ngữ pháp là: (a) Khi làm vị ngữ trong câu bình thường, không cần có các từ LẺ (là), … Đọc tiếp