Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Từ: III.III Cấu tạo của từ

CHƯƠNG III – TỪ III. III. CẤU TẠO CỦA TỪ Xét theo sự có mặt của các yếu tố có nghĩa trong từ, có thể chia từ trong Tiếng Tày – Nùng ra làm hai loại là từ thuần và từ ghép 1. TỪ THUẦN Những từ chỉ cấu tạo bằng một đơn vị nhỏ nhất … Đọc tiếp