Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – VI.I Cụm danh từ

CHƯƠNG VI: MỞ RỘNG CÁC PHẦN CỦA CÂU PHẦN VI.I CỤM DANH TỪ Cụm từ lấy danh từ làm trung tâm là cụm danh từ. Thí dụ: Rườn kich (nhà gạch) Slam cần (ba người) Trong Tiếng Tày – Nùng, danh từ trung tâm có thể ghép được với tất cả các loại từ, như: … Đọc tiếp