Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Các loại từ: V.I Danh từ

CHƯƠNG V: CÁC LOẠI TỪ Vốn từ của một ngôn ngữ rất phong phú và phức tạp. Tuy rằng mỗi một từ đều có ý nghĩa riêng, nhưng không phải mỗi từ đều có đặc điểm ngữ pháp riêng. Do đó, ta có thể qui những từ có chung đặc điểm ngữ pháp thành một … Đọc tiếp