Term:Nà

1
(ruộng)
sloong mảu ~~ Ruộng hai vụ
đăm lả chả hẩư ~~ Ruộng cấy muộn mạ phải già
2
(cối)
Xêp kich lẹo sloong phon ~~ Xây tường hết hai cối vữa
3
(múi cối)
Phả xay pet ~~ Cái thớt cối tám múi