Từ điển Tày Việt Anh

Bước sang năm thứ 3 của quá trình phát triển chuyên trang Tiếng Tày, chúng tôi đã trải qua một quá trình tập hợp tài liệu, khảo cứu và biên chép. Với những nguyên tắc làm việc sau:

  • Tìm kiếm tài liệu rộng: Mặc dù với giai đoạn lịch sử ngắn ngủi chưa tới 100 năm cho quá trình phát triển Tày ngữ với ký tự Latinh hóa. Nhưng lượng tài liệu theo như chúng tôi thấy đủ dùng.
  • Khảo cứu đối với các ngữ hệ lân cận, để tiếp thu các đặc điểm ngôn ngữ hiện đại. Đưa ra các chương trình đào tạo ngắn gần với thực tế cuộc sống.
  • Ngôn ngữ là cuộc sống, nó phải gắn liền với đời sống.

Dựa trên các nguyên tắc và cơ sở tài liệu hiện có. Chúng tôi mạnh dạn bước vào giai đoạn tiếp theo đó là tập hợp từ vựng để xây dựng bộ từ điển TÀY VIỆT ANH mới. Với mục tiêu tập hợp được số lượng khoảng 9.000 từ vựng làm cơ sở cho những chương trình biên dịch ngôn ngữ, chuyển ngữ tốt hơn. Thực sự là một công việc khó, nhiều điều phải làm. Mong được sự ủng hộ theo dõi của những người yêu mến tiếng Tày.

Chúng tôi – Ban biên tập tại Tiengtay.com trân trọng thông báo, khởi động dự án xây dựng TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN TÀY VIỆT ANH từ hôm nay 12/08/2022.

Xin trân trọng thông báo đến người yêu mến tiếng Tày Nùng mọi nơi.,/