Tuyện déng khẻm – Pẩy

(Tuyện déng khẻm) Đây là ghi chép lại của chúng tôi về sự khác biệt ngôn ngữ Tày – Nùng theo làng bản ở khu Tự trị Việt Bắc trước đây. Nó là câu chuyện vui về nghĩa của từ PẨY (rồi), là từ dùng kiểu địa phương, khu vực khi phát âm từ này là mím môi, bật hơi, có dấu hỏi. Dễ bị hiểu nhầm thành PÂY.

———

Vằn nèn pây tái, phua mìe dú bản Lợi A – xạ Phượng Tiến au hò lục tẻn – PÌ, pây mừa lườn pú dả kin nèn dú bản Mới – xạ Linh Thông.

Thâng tón ngài, bại cần nhằng kin hò lục đêch tứn vạ căm pat đuc ooc tu hấư ma eng kin.

Pú ké hăn, roọng tôc lăng.

Pú ké: PÌ pây hâư lỏ? Mầng kin ím xắng?

PÌ: – Lan pẩy dá!

Pú ké: – Pẩy cà lăng mòn! Câu cạ mầng kin ím xắng?

PÌ: – Pẩy!

Pú ké: – Vày! Pẩy lăng lỏ? Ím xắng?

PÌ: – Lan pẩy dá!

Pú ké: – Mẻ mầng! Pẩy!.. pẩy pẩy ăn hua pò mầng, cạ kin bấu kin, pẩy hâư?