Lùa pây tái nán mà – Dâu đến ngoại lâu về

Lùa pây tái nán mà – Dâu đến ngoại lâu về

Giới thiệu một bài thơ của tác giả Hà Hữu Nghị

Ban biên tập đã điều chỉnh ngữ pháp từ Văn thành Vằn (ngày)


TÀY NGỮ:

Mẻ oóc pỏ thinh

Đảy tua lục nhình

Sliêt lai sliêt tải

 

Nhình cải pây hết lùa

Vằn lồng lảng

Cuôm chup cổm hua

Pây ngọm ngọm

Bấu đảy ngoạc lăng

Ngầư vằn tẻo lòi

 

Mì phiên mà thâng lườn cần ké

Dằng dượng ái dú hâng vằn

Cần ké chắng phuối khua:

“Phạ pân tốc đăm khoái

Lùa pây tái nàn mà”.

VIỆT NGỮ:

Cha sinh mẹ đẻ

Được đứa con gái

Thương yêu hết mực

 

Gái lớn đi lấy chồng

Ngày xuất giá

Đội nón cúi đầu

Đi lặng lẽ

Không được ngoảnh đằng sau

Mong ngóng ngày gặp mặt

 

Có việc đến nhà bố mẹ

Cứ nấn ná muốn ở lâu ngày

Người già mới nói vui

“Trời mưa ngày chóng tối

Dâu đi ngoại lâu về”.

Tay people wedding