Shon chin giú – Lười biếng

CHẠN

Cần chạn nắm hết đảy phiểjc lăng tejo nhằng chin hại thêm. Tua cần chạn thật đảng khinh.

Tuyện – Hò chạn.

37-shon-chin-giu---TIENG-TAY

Đồng pây shon shư chậm.

Lujc hạc khẩu tướng shon đảy lúc nấng giá chắng hăn hò Đồng khay tu khẩu pây. Te mà chậm (lả) lej tại te nòn shoai (a). Pằy nẩy shuốn nhằng mào hù, mì vằn te nhằng chả loóc hết pền khẩy she giú lườn chaji . Te chạn pện nảy, pây shon shư đảy sốc bươn tọ sằng toojc đảy, sằng shẻ (viểt) đẩy cuốc-ngự thêm. Poj shấy biắc đá p’ạt te lầng.

Nếu te nắm chăm (b) shon mừa lăng tằng tơji te tăn p’oóc.

THAM:

  • Tại pền lừ hò Đồng pây thâng lả?
  • Shắc pày te chả loóc hết pền lăng mòn?
  • Nắm shon shư lej vằn lăng pền lừ?

CẰM SHƯ:

  • Cần hữu công, hỉ vô ích.

CẰM NEO:

  • (a) shai – (b) cổ shon; sắc shon.