Shon chin giú – Người giúp việc

NGƯỜI GIÚP VIỆC

Cần khỏi, cần lườn giú đuổi lầu cujng bặng tua lujc đâng lườn. Lầu lèo mì toọng lôộng (a) laji, công-bằng, thương điếp cần lườn, cần khỏi chắng pền (b).

Tuyện – Cách chin giú đuổi cần lườn.

shon cang tho hoc tieng tay cho tre em

Poj oóc cá Mậu đá cá Mậu.

Mì vằn nấng, Mậu đang shí biắc (c) đá cần lườn poj oóc chắc, chắng cạ Mậu:

“Cần lườn giú vạ lầu, choji lầu hết phiểjc thật là vất vả khỏ lai. Nắm (d) mì cần lượn lujc táng hết đảy bấu? Tói vạ cần lườn, cần khỏi, lầu lèo giú mì lượng, mì phiểjc phiểjc lăng nắm chư coji giằng coji cạ, giá đảy biắc đá te pện nẩy”. 

THAM

  • Tại pền lừ poj oóc đá Mậu?
  • Cần lườn choji lầu phiểjc lăng lai?
  • Chẩu lườn lèo chin giú đuổi cần lườn, cần khỏi pền lừ?

CẰM P’UỐI

  • Lèo chắc công hẩư cần lườn, cần khỏi.

CẰM NEO

  • (a) shim quảng, toọng đây (b) chắng chưj; chắng sưj (c) vaj đá (d) mí mì, ná mì