Shon chin giú – Thờ cúng tổ tông

Tổ tông trong văn hóa Tày, Nùng, Thái có một vị trí đặc biệt, là trọng tâm của nhiều ngày lễ, hội. Ban biên tập hi vọng, thời gian tới chúng tôi sẽ có thêm nhiều chủ đề mới, tập hợp về các lễ hội, các nghi lễ, cách thức thờ cúng tổ tiên của dân tộc Tày, Nùng, Thái.

——————————

SHỚ CHỰA (1) CHÒI (PÚ CHỎ)

Chựa chòi sheng oóc pú giaj, poj mej oóc lầu. Lầu lej dòng rọi của chựa chòi, lầu lèo shớ chựa chòi loọng (a) cạ mì toọng chứ ơn.

Tuyện – Lườn shớ pú chỏ.

sho chua choi ban tho nguoi tay

Ông Lý tải lujc páy lạy lườn shớ. Vằn nèn bươn chiêng mọi cần đâng họ mà lạy pân (2) shớ piọm thuổn.

Vằn tỉ, ông Lý (b) vạ bại lujc cujng pây lạy pú chỏ. Lúc pây thâng lườn shớ, poj xạ cạ hẩư bại lujc tijnh:

“Nẩy lej lườn shớ chựa chòi cúa họ lầu, vằn nẩy, vằn nèn so ết bươn chiêng, boong lầu là lujc, lan, lển, lèo mà lạy loọng cạ mì toọng chứ thâng chựa chòi”.

THAM

  • Vằn nèn, cần đâng họ pây tầư ?
  • Ông Lý p’uối hẩư bại lujc tijnh pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Mạy mì rajc, cần mì chựa chòi.

CẰM NEO:

  • (1) chỏ chông, pú chỏ  (2) pàn – chồng tài (a) loọng cạ = là cạ, cho cạ  (b) pú Lý.