Lượn Nàng Hai – Lượn Tiên trăng

Sưu tập các câu lượn NÀNG HAI (theo Mông Văn Bốn). Do đặc điểm là sử dụng từ ngữ tra cứu, các đoạn văn bản mô tả câu chuyện kèm theo nội dung Ban biên tập sẽ lược giản, hướng tới lưu giữ ngôn ngữ thuần túy để chắt lọc và bổ sung vào từ điển cho phong phú hơn.

Trân trọng./


 

TÀY NGỮ

Bấu cạ mẻ bấu hăn

Bấu păn mẻ bấu chắc

Thôn là thôn thiên hạ

Xạ là xạ Tiên Thành

Thôn là thôn Hưng Thịnh

Tỉ là tỉ Nưa Khau

Tốc mà rằm toong cọ

Họ là họ rườn Đinh

Slinh mà dú cốc bjoóc ná nhà

Slinh mà dú cốc hoa ná mẻ

Há chúc mụ mạnh khỏe bình an

Sản xuất đáy lai mòn cúa quý

Ngần sèn mì têm quỷ, têm rườn

Rức răng khứn thua tồng rủng rường

Rức răng khứn thua mường rủng chói

Rức răng liêp nặm nọi khứn mà

Rức răng khai ngã ba háng phố

Rức răng nủng rưa lụa chòn cừa

Rức răng là phài lừa lồng hát

Rức răng là tốp pác kin đai

Rức răng là lài vai như phít

Rức răng là đeng chít như mò

Rức răng mà cót cò bạn khóa

Rức răng dú tó ná mẻ hai

Rức răng là dặng doài roong bướng

VIỆT NGỮ

Không bảo mẹ không thấy

Không chia mẹ không biết

Thôn là thôn thiên hạ

Xã là xã Tiên Thành

Thôn là thôn Hưng Thịnh

Đây là nơi Nưa Khau

Rơi về lót lá cọ

Họ là họ nhà Đinh

Sinh ra ở gốc hoa trước nhà

Sinh ra ở gốc hoa trước mẹ

Hai chúc mẹ mạnh khỏe bình an

Sản xuất được nhiều của cải quý

Tiền bạc có đầy hòm nhà

Cái gì lên đầu đồng rực rỡ

Cái gì lên đầu bản chói lòa

Cái gì men nước cạn lên ruộng

Cái gì bán ngã ba chợ phố

Cái gì mặc áo lụa chui bụi

Cái gì như bơi thuyền xuống thác

Cái gì mà vỗ miệng ăn không

Cái gì mà chơi vơi như trượt

Cái gì mà đỏ choét như bò

Cái gì mà ôm cổ bạn thân

Cái gì ở trước mặt mẹ trăng

Cái gì mà đứng thẳng hai bên

moon home