Kin nặm chứ cốc bó – Uống nước nhớ nguồn

Dưới đây là tập hợp lại các trích đoạn để chuẩn hóa lại tiếng Tày, sử dụng nguyên bản cho đúng. Các từ ngữ này ban biên tập đã bổ sung vào từ điển cho quý bạn đọc và người yêu thích Tày ngữ tiện tra cứu. Đặc biệt với một số từ ngữ mới chưa xuất hiện trong từ điển rất đáng trân trọng.

————————–

 1. Rì chiêng ~~ Mùa xuân ~~ Spring
 2. Rì pôm ~~ Mùa hạ ~~ Summer (đây là từ đã có trong từ điển cụ thể). Vằn nấy pôm lai lố! – Pôm là nóng nực
 3. Lặp lè én vỏng nưa rườn/Rì chiêng pây đảy sloong bươn kỷ hoằn ~~ Ngày xuân con én đưa thoi/Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
 4. Đin tỉ ~~ Địa phương ~~ Local
 5. Đin tỉ huyện Hòa An mì lai cần tài giỏi ~~ Địa phương huyện Hòa An có nhiều người tài giỏi
 6. Chứ điếp nắt nỉu ~~ Nhớ thương da diết
 7. Mác phăng ~~ Quả đào
 8. Mạy phăng ~~ Cây đào
 9. Bjoóc phăng ~~ Hoa đào
 10. Tua cáy oóc say nưâ sạu ~~ Con gà đẻ trứng buổi sáng
 11. Tua cáy oóc say nưâ sậu ~~ Con gà đẻ trứng mỗi sáng một rổ
 12. Vè nẩy hoan lai ~~ Món này ngon quá
 13. Hoan ~~ Ngon
 14. ~~ Món
 15. Kin hoan lai á ~~ Ăn ngon lắm á
 16. Kin nặm chứ cốc bó ~~ Uống nước nhớ nguồn chảy (uống nước nhớ nguồn)
 17. Kin mác chứ cần chay ~~ Ăn quả nhớ người trồng cây
 18. Cúa tin mừ nặm bó, cúa pỏ mẻ nặm noòng ~~ Của tay mình làm ra như nước mạch đầu nguồn, của cha mẹ để cho như nước sông khi lũ
 19. Cúa cái ~~ của cải
 20. Rườn mâừ mì lai cúa cái ~~ Nhà mày có nhiều của cải
 21. Pỉ pây, khoăn nhằng dú thang sàn, bâư mạy tốc dá doăn noọng nớ ~~ Anh đi hồn còn ở cuối sàn, lá cây rụng chớ giật mình em nhé
 22. Doăn ~~ Giật mình

Mông Văn Bốn