Shon chin giú – Kính trọng cha mẹ

KỈNH TỌNG POJ MEJ OÓC

(Kính trọng cha mẹ)

Con yêu cha mẹ lúc nào cũng kính trọng bố mẹ. Kính trọng nghĩa là sống có lễ phép, lúc nào cũng có nề nếp, từ tốn, gọi dạ thưa vâng.

Hợi còn nhỏ, nhưng biết nề nếp như người lớn. Bố mẹ thương và chiều nó nhiều vì là con một. Nhưng Hợi cũng không làm nũng lần nào.

Lúc bố mẹ hỏi vì sao con không làm nũng? Hợi trả lời lễ phép, bảo làm việc, Hợi làm luôn, Hợi là đứa trẻ có lễ phép được nhiều người quý mến.

(Trên đây là bản lược dịch của Ban biên tập Tiếng Tày).


Lujc điếp poj mej lúc hâư củng kỉnh tọng poj mej. Kỉnh tọng nghịa là chin giú mì lệ phẻjp, lúc hâư cujng mì nết na, từ- tổn, loọng (a) lej dạ cạ lej vâng.

Tuyện – Tua đếc ngoan

sach-hoc-tieng-tay-nung-thai

Hò Hợi giặng hầu poj mej oóc.

Hợi nhằng eng tọ (b) te chắc chin (1) giú bặng cần cải. Poj mej điếp vạ chiều te lai, te lujc toojc. Tọ te cujng bố đi hết ỏn thắc pày.

Lúc poj mej tham mòn lăng, te pía (c) cằm mì phejp tắc; soi tàng lăng, te phằng phầư hết ngay, Hợi lej tua đếc mì lệ phẻp cần hâư cujng điếp te.

THAM:

  • Hợi lej tua đếc pền lừ (giu)?
  • Lúc poj mej te pía cằm pền lừ?
  • Lúc soi te hết pền lừ?

CẰM P’UỐI: 

  • Shớ poj kỉnh mej lej cần ngoan

CẰM NEO:

  • (1) kin
  • (a) thúc; lèo – (b) tọ te = tọ mỉn; tọ nảy (c) te pía cằm = min pía cằm.