Then pac thú – Lời ca về Âm phủ

Người nào sống ác tâm, gian trá, trộm cắp… không những bị luật pháp trừng trị, mà sau khi chết linh hồn sẽ bị Diêm Vương phán quyết, cho quỷ sứ trừng phạt một cách thích đáng. Còn người nào sống tốt đời đẹp đạo, trên kính dưới nhường thì sau khi chết linh hồn đi đến đâu cũng đều được quỷ dẫn lối chỉ đường giúp đỡ…

Người nào cãi cha mẹ ông bà, gặp người già lại chê cười xách mé, hoặc ác tâm đánh chó bằng cán chổi… là có tội, sau này chết đi linh hồn sẽ bị quỷ hành hạ. Còn nếu người nào biết hiếu kính, gặp người già biết chào hỏi… thì sau khi chết linh hồn được quỷ sứ giúp đỡ chu toàn…

Chú thích của Ban Biên Tập: Bài then thuộc loại hiện đại, từ ngữ vay mượn, cả 3 hệ ngôn ngữ Tày – Việt – Hán Việt, nên các chuẩn mực rất khác biệt.

 • Ban biên tập Tày ngữ đăng lên để mọi người tham khảo.
 • Phần lớn cách vay mượn từ ngữ như vậy đối với những người kể cả rất thông thạo tiếng Tày đều cảm thấy rất khó tiếp cận.

TÀY NGỮ

 1. Cần hâư đá pỏ mẻ tai ta
 2. Nhù quét pây cọn ma lẻ phạm
 3. Vằn thai lồng mừa khảm cẩu Ngần
 4. Ma oóc tỏn háu cần chắng khổn
 5. Ma khốp ngù lại quển tót thân
 6. Cầư chắc sự lạo thân pỏ mẻ
 7. Pây tàng chập tua ké lẻ che
 8. Cần hâư toọng dú ngay chiềng chạ
 9. Ma cột hang slống quá cẩu Ô
 10. Hắc xà ngù cổm hua hẩư khảm
 11. Phép âm phủ ngòi cảng quá nghiêm

….

 1. Khảm lồng thâng ngục tàng Lưu Đặng
 2. Tu mền tu giam hạm nhình chài
 3. Vằn slam pửa roi vai oóc cọn
 4. Slửa phà khát lẹo thuổn tả kình
 5. Chịu khốn khổ dác dên cơ hán
 6. Vằn lẻ luẩy oóc háng kin xo
 7. Cẳm đăm pắt tẻo mừa giam ngục
 8. Thẻ gian cầư mì lục nhình chài
 9. Ná chắc tàng chia vai hơn thiệt
 10. Ngòi lục lẻ tu cát tua kẹt tua yêu
 11. Vằn lăng thai cụng lèo slủ tội
 12. Mạ chạng kẻo xặp xái lồng không
 13. Chư tướng dục ba quân tấy tốc
 14. Quá lồng tướng cai ngục thân đơn
 15. Các trạch ngòi đảy hăn cực lạ
 16. Cần hâư mì tội quá đâng đang
 17. Pắt lồng dặng dú chang thôm hố
 18. Hua khen kha nặm ló rằm kình
 19. Cam tội tua mẻ nhình phúc lục
 20. Thiên hạ cầư cảm mốc đoạn loan…
 21. Nhược nam nự cần hâư bất chính
 22. Nhằng tham tàng pây lỉn du xuân
 23. Cúa rà tả chơi xâm của pậu
 24. Vằn thai lồng tu tẩư Diêm La
 25. Cần luận tội khoen kha cưa thẻ
 26. Nhược cần hâư sinh thể đa tâm
 27. Nhược cầư lẻ phầy phông rườn dảo
 28. Sinh thể vô lý đạo nan dung
 29. Pắt lồng chang chuốc đồng thác đét
 30. Nựa năng đúc lểu phéc nát tan
VIỆT NGỮ

 1. Người nào cãi cha mẹ ông bà
 2. Đánh chó chổi quét nhà là phạm
 3. Ngày chết xuống qua trạm cầu Ngân
 4. Chó ra chặn cắn người mới khốn
 5. Chó cắn, rắn lại quấn nhức thây
 6. Ai biết sự lão thân cha mẹ
 7. Đi đường gặp người già lại chê
 8. Người nào lòng ở ngay chào hỏi
 9. Chó cong đuôi đưa khỏi cầu Ô
 10. Hắc xà cúi đầu cho qua lọt
 11. Phép âm phủ trông thật quá nghiêm

 1. Vượt xuống tới ngục đường Lưu Đặng
 2. Cửa ấy cửa giam hãm gái trai
 3. Ngày ba bận roi mây đem đánh
 4. Áo quần rách tơi tả mặc thân
 5. Chịu khốn khổ cơ hàn đói rách
 6. Ngày thì đi ra chợ xin ăn
 7. Tối đến bắt trở về giam ngục
 8. Thế gian ai có được gái, trai
 9. Không biết đường sẻ chia hơn thiệt
 10. Thấy con thì đứa ghét đứa yêu
 11. Ngày sau chết cũng đều thú tội
 12. Ngựa voi kéo dầy xéo sạch không
 13. Chư tướng giục ba quân trẩy vội
 14. Qua xuống tướng cai ngục thân đơn
 15. Các ngả đều nhìn trông cực lạ
 16. Người nào có tội ở trong mình
 17. Bắt xuống đứng giữa hồ ao cả
 18. Đầu tay chân nước đổ ướt thân
 19. Can tội người đàn bà trói con
 20. Thiên hạ ai dám lòng rẽ phượng…
 21. Nếu gái trai người nào bất chính
 22. Những tham đường hoa nguyệt du xuân
 23. Của mình bỏ lấn sang của bạn
 24. Ngày chết xuống cõi dưới Diêm La
 25. Người luận tội cùm chân cưa cắt
 26. Nếu người nào mà sống đa tâm
 27. Thì sẽ bị lửa thiêu nhà cửa
 28. Ở đời vô đạo lý khó dung
 29. Bắt vào trong ống đồng phơi nắng
 30. Thịt da xương đều vỡ nát tan

Trên đây là trích đoạn của Then pác thú, được tập hợp từ văn bản của Viện Hán Nôm